Grwpiau/Groups

   

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich syniadau…

 

 We’d love to hear your ideas…

Os hoffech sefydlu grŵp o amgylch ffydd, cred, cyfiawnder cymdeithasol, trafodaeth ac yn y blaen, dewch i’r Ddesg Gaplaniaeth neu e-bostiwch Ruth ruth.holden@cambria.ac.uk. If you would like to setup a group around faith, belief, social justice, discussion etc. please come to the Chaplaincy Desk or email Ruth on ruth.holden@cambria.ac.uk.

 

 

Undeb Cristnogol  Christian Union 
Mae gennym Undeb Cristnogol yn Iâl ar Ddydd Mawrth 12.15-1pm. I gael mwy o fanylion e-bostiwch ruth.holden@cambria.ac.uk We have a Christian Union at Yale on Tuesdays 12.15-1pm. For more details please email ruth.holden@cambria.ac.uk