Gwefannau defnyddiol sy’n ymwneud â ffydd, cred a gwerthoedd

Gwefannau defnyddiol sy’n ymwneud â ffydd, cred a gwerthoedd 

http://www.bbc.co.uk/iwonder

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/

 

Gwefan Canolfan Ddiwylliannol Islamaidd Wrecsam

http://www.wrexhammosque.org.uk/

 

Dolen i fannau addoli yn nhref Wrecsam 

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/life_events_w/moving_home/placesofworship.htm

 

I gael rhestr gyda rhagor o eglwysi, sydd hefyd yn cynnwys Glannau Dyfrdwy, anfonwch e-bost at Ruth, Cydlynydd y Gaplaniaeth: ruth.holden@cambria.ac.uk