Croeso i Wefan Caplaniaeth Coleg Cambria

  • Eisiau sgwrsio?

Beth am siarad ag un o’n caplaniaid.  Mae’r Caplaniaid ar gael i’r holl fyfyrwyr a staff, p’un ai ydynt yn ystyried bod ganddyn nhw ffydd ai peidio.

Rydyn ni yma i wrando arnoch chi, i’ch  helpu ac i weddïo gyda chi petaech chi’n dymuno hynny.

 

 

• Ydych chi eisiau lle i weddïo, neu i fod yn dawel neu fyfyrio ynddo?

Yna, mae gennym ni Ystafell y Gaplaniaeth yng Nglannau Dyfrdwy (ger y Brif Dderbynfa) ac yn Iâl (yn y Gwasanaethau Myfyrwyr).  Mae’r rhain yn lleoedd y gallwch weddïo neu fod yn dawel ynddyn nhw.

Mae cyfleusterau ymolchi hefyd ar gael yn Iâl.

 

 

• Angen rhywfaint o gymorth ysbrydol?  Ydych chi eisiau gofyn cwestiynau am Dduw neu am grefydd?

Bydd y Caplaniaid yn fodlon iawn gwrando arnoch chi a thrafod y Cwestiynau Mawr.  Dyna pam rydyn ni yma.  Gallwn roi manylion cysylltu â gweinidog / man addoli lleol eich ffydd neu’ch enwad i chi.  Rydyn ni hefyd yn hwyluso ac yn helpu grwpiau myfyrwyr, lle gallwch gyfarfod  pobl sy’n gofyn yr un cwestiynau â chi’

 

 

• Ydych chi eisiau cyfarfod pobl eraill o’ch ffydd neu bobl sy’n gofyn yr un cwestiynau a chi?

Mae’r caplaniaid yma i hwyluso a chefnogi grwpiau myfyrwyr o amgylch ffydd, cred a’r cwestiynau mawr.  Felly, os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyfarfod pobl sydd yn gofyn cwestiynau tebyg neu sy’n rhannu eich ffydd, cysylltwch â ni neu edrychwch ar adran grwpiau’r wefan hon.

 

no images were found

 

  • Beth arall rydyn ni’n ei wneud …

Rydyn ni’n trefnu digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn ac yn helpu gyda phrosiectau.

Os wnewch chi glicio yma – https://www.youtube.com/watch?v=FUgxiV307fg&feature=youtu.be  cewch weld ffilm a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr Coleg Cambria yn holi barn y myfyrwyr am ffydd, credoau a gwasanaethau rhyng-ffydd.  Mae gwybodaeth am y digwyddiadau hyn ar gael ar ein gwefan, yn ogystal ag adran fyfyrio rheolaidd o’r enw Tybed.

 

• Hoffech chi gysylltu â ni…

Yna gallwch anfon e-bost at y tîm ar chaplaincy@cambria.ac.uk <mailto:chaplaincy@cambria.ac.uk>, ewch i wasanaethau myfyrwyr eich safle, neu edrychwch ar ein hadran Tîm y Gaplaniaeth ac anfonwch e-bost at gaplan yn bersonol.  Byddai’n braf cael eich cyfarfod.