Ymgynghorwyr Ffydd/Faith Advisors

Ymgynghorwyr Ffydd

I ofyn cwestiwn i unrhyw  o’n Hymgynghorwyr Ffydd, anfonwch e-bost at Ruth, Cydlynydd y Gaplaniaeth: ruth.holden@cambria.ac.uk

 

Enw: IKRAM U. SHAH (DR)

Ymgynghorydd Ffydd Islam

Pwt amdanaf i:  Meddyg Ymgynghorol wedi ymddeol, Ysbyty Maelor Wrecsam ac  un o sefydlwyr Cymdeithas Moslemiaid Wrecsam.

 

Enw: Brina Marks

Ymgynghorydd Ffydd: Iddewiaeth

Pwt amdanaf i:  Yn fy swydd bob dydd rwy’n gweithio i The Anne Frank Trust UK ac yn fy amser rhydd rwyf yn aelod gweithgar o fy synagog a Fforwm Rhyng-ffydd Gorllewin Sir Gaer. Rwyf hefyd yn hoffi dysgu ieithoedd, cerddoriaeth a chwaraeon.

 

Name: Neera Vyas

Ymgynghorydd Ffydd Hindŵaeth

Pwt amdanaf i: Helo! Neera Vyas ydy f’enw I – mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am gredoau ac arferion Hindw, cydlyniad cymdeithasol a bywyd yn gyffredinol.  Y cwbl sydd angen i chi ei wneud ydy anfon e-bost ar ruth.holden@cambria.ac.uk 

a bydd hi’n anfon eich cwestiwn ymlaen ataf i.  Yn ogystal â dod o gefndir Hindw, rwyf wedi dysgu Addysg Grefyddol ac rwyf wedi byw yn Wrecsam am 25 mlynedd, Rwyf hefyd yn awdur gwerslyfrau a deunyddiau hyfforddi sy’n cyfeirio’n benodol at Hindŵaeth. Dymuniadau gorau.

 

Enw: Paul Jeorrett

Ymgynghorydd Ffydd Y Crynwyr

Pwt amdanaf i:

 

Enw: Gerald Williams

Ymgynghorydd Ffydd  Bahá’í

Pwt amdanaf i:  Rwy’n gaplan i Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

  Faith Advisors

To ask any of our Faith Advisors a question please email our Chaplaincy Coordinator, Ruth on ruth.holden@cambria.ac.uk.

 

Name: IKRAM U. SHAH (DR)

Faith Advisor for Islam

A bit about me:  Retired Consultant Physician , Wrexham Maelor Hospital and Founder member and Chairman of Wrexham Muslim Association.

Name: Brina Marks

Faith Advisor for Judaism

A bit about me: In my day job I work for The Anne Frank Trust UK and in my free time I am an active member of my synagogue and the West Cheshire Interfaith Fourm. I also love music, sport and learning languages.

 

Name: Neera Vyas

Faith Advisor for Hinduism

A bit about me: Hello I’m Neera Vyas – please feel free to contact me with any questions or queries you may have regarding Hindu beliefs and practice, social cohesion and life in general. Just drop Ruth an email on ruth.holden@cambria.ac.ul and she will pass the question on. In addition to coming from a Hindu background, I have taught RE and lived in Wrexham for 25 years and both consulted and authored text books and training materials with particular reference to Hinduism.  Best wishes.

 

 

Name: Paul Jeorrett

Faith Advisor for Quakers

A bit about me:

 

Name: Gerald Williams

Faith Advisor for Bahá’í

A bit about me: I am the chaplain to North Wales Police, and with Betsi Cadwaladr University Health Board.