Parti Ddiwedd Blwyddyn yr Undeb Gristnogol / Christian Union End of Year Party

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Cafodd yr Undeb Gristnogol lawer o hwyl yn y cyfarfod olaf cyn yr arholiadau. Roedd llawer o fwyd yn eu parti, ac fe wnaethon nhw chwarae gem o’r enw ‘Don’t Panic!’. Yn ogystal, roedd ganddyn nhw’r opsiwn o gael nwyddau am ddim gan gynnwys llyfrau a dynion ymestynnol. Pob lwc i bob  un o’n myfyrwyr wrth iddynt orffen eu haseiniadau a sefyll eu harholiadau.

 

  Christian Union had great fun at their last meeting before exams. They had a party with lots of food and played the game ‘Don’t panic!’ They also had the option to take away some freebies including books and stretchy men. All the best to all our students as they finish their assignments and sit their exams. 

 

no images were found

Comments are closed.