Gweithdai Cyfeillgar i Ddementia/Dementia Friendly Workshops

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Yn ystod y mis diwethaf, daeth y Parchedig Brian Harvey atom i gynnal Gweithdai Cyfeillgar i Ddementia gyda’n myfyrwyr yng Nglannau Dyfrdwy.

Dywedodd un tiwtor bod yn sgwrs yn “ffordd fendigedig o egluro Dementia, a’r effaith mae’n gallu ei gael ar y teulu hefyd.” Roedd y siaradwr yn “hynod o ysbrydoledig.”

Dywedodd un myfyriwr, “Dwi’n teimlo y baswn i’n gallu rhagor ar  mwy oherwydd fy mod i’n gwybod mwy am y cyflwr.”

Diolch yn fawr iawn i’r Parchedig Brian Harvey am roi sgwrs ddiddorol ac addysgiadol i ni.

 

  Over the last month or so Rev Brian Harvey has come in to do some Dementia Friendly Workshops with our Deeside students.

One tutor said the talk ‘was a wonderful way of explaining Dementia and the impact it can have on family members also.’ The speaker was ‘very inspirational.’

A student also said, “I feel I would be able to help people more as I know more about the condition”

Thank you so much to Rev Brian Harvey for giving such interesting and informative talks.

Comments are closed.