Y Pasg/ Easter

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Syrthiodd y dail ar y goeden yng Nglannau Dyfrdwy ac ymddangosodd bywyd newydd y Pasg. Yn yr un modd, bydd y gweithredoedd da fel y cafodd eu hysgrifennu ar y dail, yn dwyn ffrwyth.  Cafwyd hyd i lawenydd y Pasg hefyd yn yr wyau bach rhad ac am ddim yn y fasged (ar fwrdd gweithgareddau’r gaplaniaeth) fel y canfu un ferch fach 3 blwydd oed e. Cymerodd un wy ar gyfer ei mam, un ar gyfer ei thad ac un iddi hi ei hun.

Yn Llaneurgain trefnodd y caplan groesair a chwilair ar thema’r Pasg a rhoddodd wyau Pasg fel gwobrau.

Yn Llysfasi aeth y caplan o amgylch y safle gyda llun croes, sgwrsio gyda’r myfyrwyr, a rhoi nwyddau ac wyau siocled am ddim iddyn nhw.

At Deeside the leaves on the tree fell and the new life of Easter emerged; likewise, the good deeds as written on the leaves, will bear fruit. Easter joy was also found in the free crème eggs in the basket (on the chaplaincy activity table) as one little 3 year old discovered. She took one for mummy, one for daddy and one for herself.

At Northop the chaplain organised an Easter themed crossword and word search and gave out Easter Eggs as prizes.

At Llysfasi the chaplain went around with a picture of a cross and had conversations with students, whilst giving out some freebies and chocolate eggs.

Comments are closed.