Sgyrsiau Diwrnod Cofio’r Holocost 2017/Holocaust Memorial Day Talks 2017

Posted on February 16th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Ym mis Ionawr ymwelodd Tim Feak â nifer o’n safleoedd i ddweud hanes dirdynnol ei deulu ar gyfer Diwrnod Cofio’r Holocost. Roedd yn fraint cael mam Tim gyda ni ar gyfer rhai o’r sgyrsiau ac i glywed stori bersonol o gymod gan Tim, a oedd yn cyffwrdd ar thema eleni o ‘sut gall bywyd fynd yn ei flaen?’

***

In January Tim Feak visited many of our sites to tell his moving family story for Holocaust Memorial Day. We were privileged to have Tim’s mother come for some of the talks and to hear Tim’s personal story of reconciliation which touched on this year’s theme of ‘how can life go on?’ 

Comments are closed.