Cystadleuaeth poster / Poster Competition

Posted on February 16th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Cynhaliodd y Gaplaniaeth gystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr TG Iâl ym mis Rhagfyr i ddylunio poster a oedd yn tynnu sylw at fannau o fyfyrdod a gweddi ar draws Coleg Cambria. Dyma’r poster. Llongyfarchiadau i Przemyslaw Swiech am ddylunio’r poster buddugol.

The Chaplaincy ran a competition in December for Yale IT students to design a poster highlighting the places of reflection and prayer across Coleg Cambria and here it is. Congratulations to Przemyslaw Swiech for designing the winning poster.

Comments are closed.