Sesiwn Holi ac Ateb am Grefydd/Religion Q&A

Posted on November 24th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

Ddydd Llun, 21 Tachwedd, trefnodd y Gaplaniaeth sesiwn holi ac ateb gyda phobl o wahanol grefyddau gan gynnwys Bahá’í, Cristnogaeth, Hindwaeth, Islam, Iddewiaeth, a’r Crynwyr. Daeth myfyrwyr Safon Uwch Addysg Grefyddol i’r sesiwn ac roeddent wedi ysgrifennu rhestr wych o gwestiynau i’w gofyn i aelodau’r panel fynegi ei barn arnynt.  Roedd y rhain yn cynnwys gwleidyddiaeth, erthylu ac ewthanasia a beth yn eu barn nhw oedd dysgeidiaeth bwysicaf eu ffydd. Roedd yn awr hynod o ddiddorol iawn a diolch i bawb a ddaeth draw a chymryd rhan.

no images were found

On Monday 21 November the Chaplaincy organised a Q&A with people from a variety of faiths including Bahá’í, Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, Quakers. A Level RE students attended and wrote a great list of questions that the panel were asked to give their views on. These included politics, abortion and euthanasia and what they thought was the most important teaching of their faith. It was a really interesting hour and thank you to those everyone who came along and took part.

Comments are closed.