Sgwrs am y Crynwyr yn Chweched Glannau Dyfrdwy/Quaker Talk at Deeside Sixth

Posted on November 24th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

Yn dilyn ymlaen o’i sgwrs am y Crynwyr yn Iâl ym mis Hydref, gwahoddwyd Paul Jeorrett i Chweched Glannau Dyfrdwy i gynnal sgwrs debyg.  Cynulleidfa fach ddaeth i wrando arno ond rhannodd brofiadau ei daith ffydd eu hunan gyda nhw a disgrifiodd sut  ddaeth yn Grynwr.  Soniodd am ‘Weld Duw ym mhawb ac am eu tystiolaeth o heddwch, cydraddoldeb, symlrwydd a gwirionedd.  Dangosodd y myfyrwyr wir ddiddordeb a gofynnwyd llawer o gwestiynau ar bynciau gan gynnwys maddeuant, cosb a pherthnasoedd.

Following on from his Quaker Talk at Yale in October Paul Jeorrett was invited to the Sixth to do a similar talk. He had a small audience and shared his own faith journey and how he became a Quaker. He talked about ‘seeing God in everyone’ and their testimonies of peace, equality, simplicity and truth. The students seemed engaged and asked many questions on topics including forgiveness, punishment and relationships.

Comments are closed.