Cystadleuaeth Llwybr Ffydd/Faith Trail Competition

Posted on November 24th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

Eleni, trefnodd Chloe (un o’n gwirfoddolwyr yn y Gaplaniaeth) Lwybr Ffydd o amgylch ein safle Iâl i nodi Wythnos Rhyng-Ffydd Roedd 2016.  Bu’n rhaid i’r myfyrwyr ddarganfod 8 symbolau crefyddol wedi’u cuddio ledled y safle, gan ddefnyddio codau QR a chliwiau.  Ymysg y lleoedd y bu’n rhaid iddynt ymweld â nhw Roedd swyddfa’r gaplaniaeth, y capel yn yr adeilad celf, y llyfrgell, ac ystafell y gaplaniaeth.  Da iawn chi’r ‘Flower Pot Men’ a lwyddodd i gwblhau’r her mewn 22 funud ac ennill y talebau.  Byddwn yn ail-gynnal yr her unwaith eto ym mis Chwefror ar gyfer Wythnos Cytgord Rhyng-ffydd y Byd.  Llongyfarchiadau i Chloe hefyd, a drefnodd y cyfan yn wych gan gynllunio a chydlynu’r llwybr.

no images were found

This year Chloe (one of our chaplaincy volunteers) organised a Faith Trail around our Yale site to mark Inter Faith Week 2016. Students had to find 8 religious symbols hidden across site using QR codes and clues. Some of the places they visited included the chaplaincy office, chapel at the art building, library, and chaplaincy room. Well done to ‘Flower Pot Men’ who got around in 22mins and won the vouchers. We will be repeating it in February for World Interfaith Harmony Week. Well done to Chloe who did an amazing job organising, designing and coordinating the trail.

Comments are closed.