Arddangosfa Profiad o Fywyd Iddewig/Jewish Living Experience exhibition

Posted on November 24th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

Cynhaliodd Coleg Cambria arddangosfa Profiad o Fywyd Iddewig fel rhan o Wythnos Rhyng-Ffydd 2016. Daeth llawer o fyfyrwyr i weld yr arddangosfa yn ogystal â disgyblion ysgolion lleol i weld yr arddangosfa deithiol hon gan Fwrdd Dirprwyon Iddewon Prydain, sy’n addysgu’r cyhoedd ym Mhrydain am Iddewiaeth a diwylliant a hanes y Gymuned Iddewig ym Mhrydain.

Cafodd y rhai a ymwelodd â’r arddangosfa fudd mawr o’i gweld.  Dywedodd un darlithydd, “Dwi wedi gweithio yma am bron i 30 mlynedd a dyma’r digwyddiad gorau erioed i’m myfyrwyr ymweld â hi.”

Diolch yn fawr i bawb a wnaeth hyn yn bosibl, gan gynnwys Canolfan Addysg Grefyddol Sant Silyn, Llyfrgell Iâl, Yr Adran Arlwyo, Tîm Derbyn, Ystadau a Bwrdd Dirprwyon Iddewon Prydain.

no images were found

Coleg Cambria hosted the Jewish Living Experience exhibition as part of Inter Faith Week 2016. Many students visited as well as local schools to see this travelling exhibition from the Board of Deputies of British Jews that educates the UK public about Judaism and the culture and history of the British Jewish Community.

It was greatly enjoyed by those who visited with one lecturer saying, “I have worked here for nearly 30 years and that was by far the best event my students have attended.”

Thank you to everyone who made this possible including the St Giles RE Centre, Yale Library, Catering Department, Reception Team, Estates and the Board of Deputies of British Jews.

Comments are closed.