Diolch i’n Gwirfoddolwyr Caplaniaeth / Thank you to our Chaplaincy Volunteers

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

Ym mis Mai cawsom barti bychan yn y gaplaniaeth yn Iâl i ddathlu ac i ddiolch i’n gwirfoddolwyr caplaniaeth. Mi wnaethon ni chwarae nifer o gemau, gan gynnwys pasio’r parsel, a bwyta cacen. Ar ddiwedd y parti mi wnaethon ni gyflwyno tystysgrifau i’n gwirfoddolwyr a diolch iddyn nhw am eu holl waith caled.  Gyda’i gilydd, maen nhe  wedi gwirfoddoli yn yr ŵyl Gweithgareddau, Blas ar Ffydd a digwyddiad diwylliant, maen nhw wedi trefnu stondin Nadolig, helpu yn Yr Undeb Cristnogol, bod yn rhan o Grŵp Ffocws Caplaniaeth, dosbarthu Wyau Pasg, trefnu a’u chynorthwyo yn y Ffair Barch yn Iâl, a dosbarthu bagiau nwyddau ymlacio, a llawer mwy. Diolch i chi!

In May we had a little chaplaincy party at Yale to celebrate and thank our chaplaincy volunteers. We played several games, including pass the parcel, and ate cake. At the end we awarded certificates to our volunteers and thanked them for all their hard work. Together they have volunteered at the Activity Fest, Taste of Faith and culture event, organised a Christmas stall, helped at Christian Union, been part of the Chaplaincy Focus Group, handed out Easter Eggs, organised and supported the Respect Fair at Yale, given out De-Stress Goodie Bags and much more. Thank you!

Comments are closed.