Ffeiriau Gweithgareddau / Re-Activities Fest

Posted on February 2nd, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

 

Cynhaliwyd Ffair Gweithgareddau yng Nglannau Dyfrdwy ddydd Mawrth 26 Ionawr.  Roedd yn gyfle arall i’r gaplaniaeth hyrwyddo ei wasanaeth.  Roedd gan y Barchedig Sally Baird stondin yno i ofyn ‘beth yw eich gobeithion a’ch pryderon ar gyfer 2016?’.  Roedd yn galonogol gweld bod rhagor o obeithion na phryderon ar gyfer y flwyddyn.  Yn Iâl, cynhaliwyd Ffair Gweithgareddau ddydd Iau 28 Chwefror a defnyddiwyd cwestiynau o’r Ffair Gweithgareddau ddiwethaf ar eu stondin.  Roedd y cwestiynau’n cynnwys, ‘Pam rydyn ni yma?’, ‘Ydi Duw yn bod go iawn?’ a ‘pham fod y byd mor llwgr?’  Arweiniodd hyn at drafodaethau da ac ymunodd rhai myfyrwyr â’n grwpiau.

On Tuesday 26th January there was a Re-Activities Fest at Deeside. It was another opportunity for the chaplaincy to promote its service. Rev’d Sally Baird had a stall asking ‘what are your hopes and concerns for 2016?’ and it was encouraging to see there were more hopes for the year than concerns. At Yale, they had a Re-Activities Fest on Thursday 28th January and used questions from the last Activities Fest on their stall. These included, ‘why are we here?’, ‘is God real?’, and ‘why is the world so corrupt?’ This encouraged some good conversations and a few students signed up to our groups.

no images were found

Comments are closed.