Diwrnod Heddwch 2015 / Peace Day 2015

Posted on November 2nd, 2015 by Ruth Holden in Newyddion/News

Diwrnod Heddwch 2015

Buom ni’n dathlu Diwrnod Heddwch ar bob campws, ddydd Llun 21 Medi.  Bu’r myfyrwyr yn gwneud colomennod origami yn Llaneurgain.  Ysgrifennwyd negeseuon heddwch ar y colomennod origami yng Nglannau Dyfrdwy a bu myfyrwyr Iâl yn gwneud cadwyn heddwch gyda’r negeseuon ac addewidion heddwch. Dyma rai ohonyn nhw

Rwy’n addo ystyried pob agwedd cyn ffurfio barn derfynol bob amser.

Rwy’n addo caniatáu shalom (heddwch Duw) i lifo drwof ragor.

Rwy’n addo parchu pob peth byw.

Peace Day 2015

On Monday 21st September we celebrated Peace Day across campuses. At Northop origami doves were made, at Deeside peace messages were written onto peace doves and at Yale students made a peace chain with peace messages and promises. Here are a few of them…

I pledge to always look at things from every angle before developing a final opinion.

I pledge to allow shalom (peace of God) to flow through me more.

I promise to respect all living things.

Comments are closed.