Ffeiriau Gweithgareddau/ Activities Fest

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden in Newyddion/News

no images were found

Cafodd y Tîm Caplaniaid amser gwych yn cyfarfod myfyrwyr ar draws pum safle’r coleg yn ystod y Ffeiriau Gweithgareddau. Mi gawson ni gwestiynau gwirioneddol ddiddorol yn ein gweithgarwch: ‘Pa gwestiwn fyddech chi’n ei ofyn i Dduw?’  Gofynnon ni hefyd: ‘Beth yw’r blociau adeiladu yn eich bywyd?’ Mi gawson ni ymatebion a oedd yn amrywio’n fawr. Yr ateb mwyaf poblogaidd oedd teulu a ffrindiau. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael eich gweld chi i gyd eto cyn bo hir.

The Chaplaincy Team had a fantastic time meeting students across all five college sites at the Activities Fest. We had some really engaging questions for our ‘what question would you put to God?’ We also asked ‘what are the building blocks in your life?’ We had a great variety of responses the most popular being family and friends. We look forward to seeing you all again very soon.

Comments are closed.