Gweithred Garedig bob dydd

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden in Tybed

Gweithred Garedig bob dydd

Dechreuodd y cyfan dros flwyddyn yn ôl. Roedd yr arholiadau ar y gorwel, roedd pawb dan straen, yr athrawon yn ogystal â’r myfyrwyr. Dechreuwyd sgwrsio – Beth fyddai’n gallu helpu pawb i gael gwared ar straen? Roedd angen i rywbeth ddigwydd yn y coleg i dynnu ychydig o sylw pobl oddi ar y pwysau i gyd, rhoi gwên ar eu hwynebau a’u gwneud yn hapus. Ac yna cafodd Teresa fflach o ysbrydoliaeth. Wythnos Gweithredoedd Caredig Ar Hap! Mi weithith hynny! Wedi’r cwbl beth fyddai’n gallu eich gwneud chi’n hapusach na chael rhywun yn gwneud rhywbeth caredig i chi yn annisgwyl? Does dim ond un peth yn well na hynny, sef meddwl am rywbeth caredig y gallech chi ei wneud i rywun arall!

Ni chynhaliwyd yr Wythnos Gweithredoedd Caredig Ar Hap pryd hynny, ond plannwyd y syniad ac yn y misoedd ers i Teresa awgrymu ei syniad rhagorol, mae wedi dwyn ffrwyth ac ymledu. Felly, mae hi’n amser gweithredu! Gan ddechrau ddydd Llun 5 Hydref gwahoddir pawb yn y coleg i gyflawni un weithred garedig i rywun arall bob dydd. Dim ond un – ond wrth gwrs byddai rhagor yn well! Ac i sicrhau bod y gweithredoedd caredig hyn yn cael eu cydnabod a’u cofio, caiff pawb eu gwahodd i ysgrifennu amdanynt ar nodiadau ‘post-it’ a’u gosod yn y Llyfrgell fel bod pawb arall yn cael eu gweld. Ysbrydoledig! Cofiwch fynd i edrych arnynt bob dydd a gweld faint o garedigrwydd sydd o amgylch y coleg!

Felly, beth fyddwch chi’n ei wneud?

Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch goeden ond wrth eu gweithredoedd yr adnabyddwch bobl. Ni chollir gweithred dda fyth, bydd y sawl sy’n hau cwrteisi ym medi cyfeillgarwch a bydd y sawl sy’n plannu caredigrwydd yn cywain cariad.

(priodolwyd i Sant Basil)

Comments are closed.