Cyngor ynglŷn â Straen Arholiadau 2/ Advice About Exam Stress 2

Posted on April 23rd, 2015 by Ruth Holden in Newyddion/News

Roedd y Gaplaniaeth yng nghyntedd campws Glannau Dyfrdwy yn tynnu sylw at broblem straen arholiadau ….. roedd y peli straen yn arbennig o boblogaidd gyda staff a myfyrwyr fel ei gilydd.  Bydd myfyrwyr Safon Uwch yn derbyn eu bagiau nwyddau lleddfu straen cyn bo hir….. diolch i Chartwells am eu rhodd o fariau ffrwythau Trefol a Morrisons Cei Connah am eu rhodd o badiau ‘post it’.

Chaplaincy was highlighting the problem of exam stress in the foyer of the Deeside campus…..the stress balls were particularly popular with staff and students alike. “A” level students  will receive stress relief bags of goodies shortly…..thanks to Chartwells for their donation of Urban fruit bars and Morrisons Connahs Quay for their donation of post it notes.

Comments are closed.