Straen Arholiadau

Posted on April 16th, 2015 by Ruth Holden in Tybed

Mae straen arholiadau yn real iawn i’r rhai sy’n ei brofi …..rydyn ni’n disgwyl rhywfaint o straen, ond mae’r problemau yn codi pan na fydd yn bosibl rheoli’r straen a’i fod yn dechrau effeithio ar eich iechyd cyffredinol.  Mae nifer o awgrymiadau y gallwch eu dilyn ….. dylech gymryd digon o seibiannau yn y gwaith, bwyta’n iach, cymryd amser i ymlacio cyn mynd i’r gwely, mynd allan bob hyn a hyn a rhoi trêt i chi eich hun.  Mae gan y Gaplaniaeth daflenni cynghori petai angen un arnoch chi.  Efallai byddai o gymorth ceisio canfod yr achos ….. ydi’r straen yn waeth oherwydd ffrindiau / disgwyliadau teulu?  Efallai eich bod yn disgwyl gormod ohonoch chi eich hun!  Ydych chi wedi paratoi’n briodol ac wedi adolygu?  Oes rhywbeth yn tynnu eich sylw ac sy’n achosi i chi fethu canolbwyntio? Ydych chi eisiau cael sgwrs â rhywun?….. Bydd y tîm caplaniaeth yn fodlon iawn gwneud hynny!

Mae methu mewn arholiad neu beidio â chael y graddau rydych eu hangen, yn gallu ymddangos fel diwedd y byd, ond mae dewisiadau a chyfleoedd eraill i ail-werthuso eich llwybr gyrfa ar gael bob amser, a phetai angen, mae eich tiwtoriaid wrth law i’ch helpu i wneud y penderfyniadau hynny.

Mae’n naturiol i chi boeni, ond os ydych chi wedi cyflwyno’ch gwaith ac wedi gwneud eich gorau glas, dyna’r cyfan y bydd unrhyw un yn ei ddisgwyl gennych chi.  Mae’r tîm caplaniaeth yn dymuno pob hwyl i chi a byddwn yn gweddïo drosoch chi wrth i chi sefyll eich arholiadau.

Y Parchedig Sally Baird

Comments are closed.