Cyngor ynglŷn â Straen Arholiadau

Posted on April 16th, 2015 by Ruth Holden in Newyddion/News

Bydd y Gaplaniaeth ym mhrif gyntedd Campws Glannau Dyfrdwy gyda chyngor am straen arholiadau a rhoddion am ddim 21 Ebrill a  6 Mai.  Rydym ar gael hefyd petaech angen sgwrs a rhywfaint o anogaeth.

Bydd bagiau straen gyda nifer o nwyddau am ddim ar gael yn y Parth Safon Uwch, 28 Ebrill.

Bydd y bagiau straen ar gael yn Llyfrgell  Campws Iâl, 13Mai

Mae’r gaplaniaeth yn dymuno pob hwyl i chi i gyd, boed gennych chi arholiadau neu asesiadau  a byddwn yn gweddïo drosoch chi i gyd.

Comments are closed.