Ffilm Archwilio Amrywiaeth/Exploring Diversity film

Posted on January 19th, 2018 by Ruth Holden in Newyddion/News

Ffilm Archwilio Amrywiaeth

Yn ystod tymor yr haf 2017 daeth pum myfyriwr Ysgol Darland i safle Iâl i gyfweld Cristion a Moslem ar gyfer prosiect o’r enw Archwilio Amrywiaeth.  Defnyddiwyd stiwdio deledu’r coleg ar gyfer y cyfweliad a recordiwyd gan ddau o’n myfyrwyr Cyfryngau.  Roeddent wedi mwynhau eu hunain yn fawr yma a chawsant gyfle i roi cynnig ar olygu, gan ysbrydoli un myfyriwr i ystyried gyrfa yn y cyfryngau.  Yna, cyflwynwyd y fideo i nifer o ddisgyblion Ysgol Darland yn ystod eu cyfarfod boreol i nodi Wythnos Rhyng-ffydd 2017.  Cyflawnodd y myfyrwyr waith gwych ac mae ganddynt ddiddordeb mewn gwneud ffilm arall yr haf nesaf.

 

Exploring Diversity film

During the 2017 summer term, five Ysgol Darland students visited the Yale site to interview a Christian and Muslim for a project entitled Exploring Diversity.  They used the college’s TV studio and were filmed by two of our media students. They had a great time and were even able to have a go at editing inspiring one student to consider a career in the media. This film was then presented during school assembly to several years of Ysgol Darland pupils to mark Interfaith Week 2017. The students did a great job and there is interest in doing another film next summer. 

 

Comments are closed.