Diwali

Posted on November 13th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Da iawn i Chweched Glannau Dyfrdwy am greu’r dyluniad rangoli hardd hwn i ddathlu Diwali (gŵyl sy’n cael ei dathlu gan Hindŵiaid, Sikhiaid a Jainiaid). Treuliodd y myfyrwyr 1 awr yn ei greu gan ddefnyddio reis lliw. Y diwrnod wedyn daeth plant o’r feithrinfa draw i weld a chafodd myfyrwyr gyfle i noddi cannwyll i fynd yn y rangoli gyda’r holl elw er budd elusen. Da iawn pawb!

Well done to Deeside 6th for creating this beautiful rangoli design to celebrate Diwali (a festival celebrated by Hindus, Sikhs and Jains). It was made using coloured rice and took students 1 hour to make. The day after students were able to sponsor a tealight to feature in the rangoli with all proceeds going to charity, and nursery children came to visit. Well done everyone!

Comments are closed.