CYSTADLEUAETH FARDDONIAETH / POETRY COMPETITION

Posted on September 19th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

CYSTADLEUAETH FARDDONIAETH

Mae’r Gaplaniaeth yn trefnu Cystadleuaeth Farddoniaeth sy’n agored i bob myfyriwr Coleg Cambria.

 

Thema’r gystadleuaeth farddoniaeth yw ‘RHYDDID’, i gyd-fynd â ‘Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol’ eleni.

 

Gellir ysgrifennu ceisiadau yn Gymraeg neu’r Saesneg a dylid eu hanfon drwy e-bost i chaplaincy@cambria.ac.uk erbyn 28 Medi (Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol)

 

Ysgrifennwch eich enw a’ch rhif myfyriwr gyda’ch cais.

 

Bydd y farddoniaeth yn cael eu beirniadu gan y beirdd cyhoeddedig Manon C James a Peter Walker.

 

Bydd yr enillydd yn cael gwybod erbyn 27 Hydref ac fel gwobr yn derbyn tocyn llyfr gwerth £20.

 

 

POETRY COMPETITION

The Chaplaincy are organizing a Poetry Competitionopen to all students at Coleg Cambria.

 

The theme for the poem is ‘FREEDOM’, in keeping with this years ‘National Poetry Day’.

 

Entries can be written in Welsh or English and should be submitted via email to,

chaplaincy@cambria.ac.uk by September 28th (National Poetry Day).

 

Please include you name and student number with your entry.

 

Poems will be judged by published poets Manon C James and Peter Walker.

 

The winner will receive notification by 27th October and a book token to the value of £20

 

Comments are closed.