Diwrnodau Myfyrwyr Newydd/ New Student Days

Posted on August 29th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Diwrnodau Myfyrwyr Newydd

 

Roedd y caplaniaid wedi mwynhau croesawu myfyrwyr newydd i Goleg Cambria yn ystod y Diwrnodau Myfyrwyr Newydd. Yn Iâl, roedd hysbysfwrdd gyda lluniau o ddigwyddiadau’r gorffennol, a’r cwestiwn ‘Beth yw eich gobeithion a’ch pryderon am y flwyddyn nesaf?’. Ysgrifennodd rhai myfyrwyr eu pryderon am wneud ffrindiau, ac roedden nhw’n rhannu eu gobeithion am wneud eu gorau ar eu cyrsiau. Roedd gennym fyfyrwyr o’r Undeb Gristnogol a chymorth y Grŵp Rhyng-Ffydd yn helpu. Cyn i Ffair y Glas ddechrau, cafodd y myfyrwyr a chaplaniaid gyfle i chwarae tenis bwrdd. Yng Nglannau Dyfrdwy, roedd y caplaniaid wedi mwynhau cyfarfod y myfyrwyr newydd, a dod i adnabod myfyrwyr presennol y coleg a oedd yn gwirfoddoli yn y ffair.

  New Student Days

 

Chaplains had a great time welcoming new students to Coleg Cambria on the ‘New Student Days.’ At Yale there was a display board with photos of past events and the question ‘what are your hopes and fears about next year?’ A few students wrote down their concerns about making friends and their hopes of doing well on their course. We had students from the Christian Union and Inter Faith Group help and just before the fair started the students and chaplains had a go at table tennis. At Deeside the chaplains enjoyed meeting new students whilst also getting to know current students who were volunteering at the fair.  

 

Comments are closed.