Monthly archives for January 2018

Ffilm Archwilio Amrywiaeth/Exploring Diversity film

Posted on January 19th, 2018 by Ruth Holden

Ffilm Archwilio Amrywiaeth Yn ystod tymor yr haf 2017 daeth pum myfyriwr Ysgol Darland i safle Iâl i gyfweld Cristion a Moslem ar gyfer prosiect o’r enw Archwilio Amrywiaeth.  Defnyddiwyd stiwdio deledu’r coleg ar gyfer y cyfweliad a recordiwyd gan ddau o’n myfyrwyr Cyfryngau.  Roeddent...

Read More »

Cystadleuaeth Barddoniaeth (gan y Barchedig Sally Baird a Ruth Holden) / Poetry Competition (by Rev Sally Baird and Ruth Holden)

Posted on January 19th, 2018 by Ruth Holden

Cystadleuaeth Barddoniaeth (gan y Barchedig Sally Baird a Ruth Holden) Cynhaliwyd Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar 28 Medi eleni, a’r thema oedd ‘Rhyddid’.  Meddyliodd y gaplaniaeth y byddai’n gyfle da i wahodd myfyrwyr Coleg Cambria i gyflwyno cerddi a gyfansoddwyd ganddynt eu hunain.  Oherwydd bod hyn...

Read More »