Monthly archives for November 2017

Joey G

Posted on November 13th, 2017 by Ruth Holden

Cafodd y Gaplaniaeth yr anrhydedd o groesawu’r rapiwr Cristnogol Joey G i Goleg Cambria ar ddydd Iau 12 Hydref 2017, i gynnal gweithdy Rap/Hip hop ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon. Cafodd ei sesiwn gyntaf, a oedd yn cynnwys rap am gorgwn, ei recordio gan...

Read More »

Diwali

Posted on November 13th, 2017 by Ruth Holden

Da iawn i Chweched Glannau Dyfrdwy am greu’r dyluniad rangoli hardd hwn i ddathlu Diwali (gŵyl sy’n cael ei dathlu gan Hindŵiaid, Sikhiaid a Jainiaid). Treuliodd y myfyrwyr 1 awr yn ei greu gan ddefnyddio reis lliw. Y diwrnod wedyn daeth plant o’r feithrinfa draw i...

Read More »