Monthly archives for September 2017

CYSTADLEUAETH FARDDONIAETH / POETRY COMPETITION

Posted on September 19th, 2017 by Ruth Holden

CYSTADLEUAETH FARDDONIAETH Mae’r Gaplaniaeth yn trefnu Cystadleuaeth Farddoniaeth sy’n agored i bob myfyriwr Coleg Cambria.   Thema’r gystadleuaeth farddoniaeth yw ‘RHYDDID’, i gyd-fynd â ‘Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol’ eleni.   Gellir ysgrifennu ceisiadau yn Gymraeg neu’r Saesneg a dylid eu hanfon drwy e-bost i chaplaincy@cambria.ac.uk erbyn 28 Medi (Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol)...

Read More »