Monthly archives for August 2017

Diwrnodau Myfyrwyr Newydd/ New Student Days

Posted on August 29th, 2017 by Ruth Holden

Diwrnodau Myfyrwyr Newydd   Roedd y caplaniaid wedi mwynhau croesawu myfyrwyr newydd i Goleg Cambria yn ystod y Diwrnodau Myfyrwyr Newydd. Yn Iâl, roedd hysbysfwrdd gyda lluniau o ddigwyddiadau’r gorffennol, a’r cwestiwn ‘Beth yw eich gobeithion a’ch pryderon am y flwyddyn nesaf?’. Ysgrifennodd rhai myfyrwyr...

Read More »

Ymweld ag Eglwysi Wrecsam/ Visit to Wrexham Churches

Posted on August 29th, 2017 by Ruth Holden

Ymweld ag Eglwysi Wrecsam   Dydd Mercher 21 Mehefin, aeth grŵp o fyfyrwyr Addysg Grefyddol Safon Uwch o safle Iâl ar daith o eglwysi Wrecsam. Dechreuon nhw yn Eglwys Bresbyteraidd Trinity yn Stryd y Brenin, a dysgon nhw am draddodiadau’r eglwys a’r gwaith maen nhw’n...

Read More »