Monthly archives for June 2017

Gweithdai Cyfeillgar i Ddementia/Dementia Friendly Workshops

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden

Yn ystod y mis diwethaf, daeth y Parchedig Brian Harvey atom i gynnal Gweithdai Cyfeillgar i Ddementia gyda’n myfyrwyr yng Nglannau Dyfrdwy. Dywedodd un tiwtor bod yn sgwrs yn “ffordd fendigedig o egluro Dementia, a’r effaith mae’n gallu ei gael ar y teulu hefyd.” Roedd...

Read More »

Wythnos Iechyd Meddwl 2017/ Mental Health Week 2017

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden

Ffordd y Bers – gan y Parchedig Jonathan Hodgins   Wrth gwrs, ar fy ffordd i Ffordd y Bers ar gyfer y diwrnod Lleihau Straen, mae’r ffordd yn brysur, mae llinell o geir yn ceisio gadael y safle, a phan rydw i’n cyrraedd y maes...

Read More »