Monthly archives for April 2017

Ymweliad Esgob Matthew â Llysfasi / Bishop Matthew visits Llysfasi

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Gan/By Cathy Williams Mae’r Esgob Matthew yn byw yn Jombe yn ne Tansania, ac roedd ym Mhrydain am ychydig o wythnosau gyda’i wraig Scola i ddilyn ychydig o hyfforddiant ac i ymweld ag eglwysi a phrosiectau gwahanol a dysgu am addysg a’r ffydd Gristnogol nghyd-destun...

Read More »

Ymweld â Mosg / Mosque Visit

Posted on April 4th, 2017 by Ruth Holden

Gan/By Jack Ar y 6ed o Fawrth, aeth criw o’r dosbarth Astudiaethau Crefyddol i’r Mosg yn Wrecsam. Daeth aelodau o Brifysgol Glyndŵr gyda nhw hefyd.  Cafodd y daith ei threfnu i esbonio i fyfyrwyr beth ydy Islam a beth mae Mwslimiaid yn wir gredu ynddo,...

Read More »

Page 3 of 3123