Monthly archives for April 2017

Sgwrs Crefydd a Gwyddoniaeth / Faith and Science Talk

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Gan/By Rev Will Marshall Ym mis Mawrth, siaradais ag aelodau Cymdeithas Gwyddoniaeth y coleg ar y testun ‘Gwyddoniaeth a Ffydd’.  Fel ficer gyda gradd meistr mewn Ffiseg, rwyf yn perthyn i’r ddwy ochr, ac mae’r pwnc hwn wedi bod o ddiddordeb i mi am amser...

Read More »

Ymweld â Mosg/Mosque Visit

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Gan/By Jack Ar y 6ed o Fawrth, aeth criw o’r dosbarth Astudiaethau Crefyddol i’r Mosg yn Wrecsam. Daeth aelodau o Brifysgol Glyndŵr gyda nhw hefyd.  Cafodd y daith ei threfnu i esbonio i fyfyrwyr beth ydy Islam a beth mae Mwslimiaid yn wir gredu ynddo,...

Read More »

Pythefnos Masnach Deg 2017/ Fairtrade Fortnight 2017

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Ar ddechrau Pythefnos Masnach Deg cynhaliwyd dwy gystadleuaeth pêl droed, un yng Nglannau Dyfrdwy ac un yn Iâl.  Cyn dechrau’r gêm, siaradodd Ann â’r myfyrwyr ynghylch sut mae peli troed Masnach Deg yn cael eu cynhyrchu a faint o waith sydd ei angen i’w gwneud....

Read More »

Lle i Berthyn Iddo / A place to belong…

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Ar ôl y sgwrs yng Nglannau Dyfrdwy, daeth y Parchedig Sarah Hildreth-Osborni ymweld â Safle Iâl ddydd Iau i ddangos y ffilm fer “All One in Christ” ar gyfer Mis Hanes LHDT a thrafod ei phrofiadau yn yr eglwys. Yn dilyn hynny, gofynnodd staff a...

Read More »

Dydd San Ffolant yng Nglannau Dyfrdwy / Valentine’s Day at Deeside

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Gan/By Rev Sally Baird Dathlwyd Dydd San Ffolant gan y Gaplaniaeth yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy drwy wahodd y Parchedig Sarah Hildreth-Osborn i gyflwyno’r ffilm fer “All One in Christ” i fyfyrwyr yn y Parth Dysgu. Mae’r ffilm, a gafodd ei chreu gan Trawsnewid Agwedd Cymry,...

Read More »

Page 2 of 3123