Monthly archives for April 2017

Straeon go iawn …Achub go iawn / Real Stories…A Real Rescue

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Dydd Mercher 5 Ebrill cawsom ein digwyddiad ‘Straeon go iawn … Achub go iawn’ yn Rendezvous. Dyma ddigwyddiad ar y cyd a gafodd ei gydlynu gan y Gaplaniaeth a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth. Rhannodd y myfyrwyr eu straeon bywyd go iawn ar y thema ‘achub’ neu...

Read More »

Y Pasg/ Easter

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Syrthiodd y dail ar y goeden yng Nglannau Dyfrdwy ac ymddangosodd bywyd newydd y Pasg. Yn yr un modd, bydd y gweithredoedd da fel y cafodd eu hysgrifennu ar y dail, yn dwyn ffrwyth.  Cafwyd hyd i lawenydd y Pasg hefyd yn yr wyau bach...

Read More »

Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Yn Iâl roedd gennym ddwy helfa Wyau Pasg dros gyfnod y Pasg. Roedd yr helfa gyntaf yn ymwneud â dod o hyd i chwech o wyau ar draws y campws i gyd, gyda phob un yn cynnwys cliw a gwybodaeth am ŵyl grefyddol sy’n digwydd...

Read More »

Y Grawys yng Nglannau Dyfrdwy / Lent at Deeside

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Penderfynodd y Gaplaniaeth y dylem wneud rhywbeth gwahanol ar gyfer y Grawys. Yn hytrach nag ymwrthod â rhywbeth, penderfynwyd y byddem yn gwneud gweithred garedig naill, neu’n rhoi rhywbeth, naill ai ar lafar neu mewn gweithred i aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog efallai ....

Read More »

Gwyliau’r Gwanwyn / Festivals During Spring Time

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Ar 22 Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad o’r enw Gwyliau’r Gwanwyn yn 6ed Glannau Dyfrdwy. Daeth 50+ o fyfyrwyr sy’n astudio Bagloriaeth Cymru iddo.  Dangoswyd ffilm am Holi (gŵyl Hindŵaidd) ac yna dangosodd grŵp Ffydd Baha’i lleol i’r gynulleidfa sut roeddent yn croesawu’r Flwyddyn Newydd. Roedd hyn...

Read More »

Page 1 of 3123