Monthly archives for February 2017

Ffeiriau Adnewyddu Sgiliau/Refresher Fairs

Posted on February 16th, 2017 by Ruth Holden

Cafodd y Tîm Caplaniaid amser gwych yn cyfarfod myfyrwyr ym mhob Ffeiriau Adnewyddu Sgiliau ledled y coleg.  Cynhaliwyd nifer o weithgareddau amrywiol, gan gynnwys ‘cyfarfod a chyfarch’, hysbysebu’r sgyrsiau Diwrnod Cofio’r Holocost, hysbysebu’r llwybr ffydd, cynnal rhai gweithgareddau gyda’r  Undeb Cristnogol a gofyn y cwestiwn...

Read More »

Cystadleuaeth poster / Poster Competition

Posted on February 16th, 2017 by Ruth Holden

Cynhaliodd y Gaplaniaeth gystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr TG Iâl ym mis Rhagfyr i ddylunio poster a oedd yn tynnu sylw at fannau o fyfyrdod a gweddi ar draws Coleg Cambria. Dyma’r poster. Llongyfarchiadau i Przemyslaw Swiech am ddylunio’r poster buddugol. The Chaplaincy ran a competition...

Read More »