Monthly archives for December 2016

Rhagfyr/December

Posted on December 12th, 2016 by Ruth Holden

Mae Rhagfyr wedi bod yn fis prysur! Cynhaliwyd gwasanaeth carolau yng Nglannau Dyfrdwy ddechrau mis Rhagfyr.  Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Barchedig Sally Baird gyda ‘Brass from the Pass’ yn cyfeilio. Roedd yn amser cinio pleserus iawn. Yn ddiweddarach, gosodwyd bwrdd yn ymyl ddesg y...

Read More »

Nadolig/Christmas 2016

Posted on December 7th, 2016 by Ruth Holden

By Rev Martin Batchelor   I d dweud y gwir, dwi ddim yn hoffi’r Nadolig rhyw lawer ..! Dyna beth ddywedodd un myfyriwr wrtha i  yn ddiweddar.  Roedden ni’n cael un o’r sgyrsiau arferol hynny am fywyd yn y coleg yr adeg hon o’r flwyddyn...

Read More »