Monthly archives for November 2016

Cofio / Remembrance

Posted on November 24th, 2016 by Ruth Holden

Nododd y Gaplaniaeth Dydd y Cofio ar nifer o’n safleoedd. Darllenodd Ken Massey yr hysbysiad yn y gwasanaeth a gynhaliwyd yn Llaneurgain.  Cafwyd Gweithred Gofio dan arweiniad y Barchedig Sally Baird, yn ogystal â Wal Gofio yng Nglannau Dyfrdwy a Choeden Gofio yn Iâl. Chaplaincy...

Read More »

Digwyddiadau’r mis Hydref hwn/Events this October

Posted on November 16th, 2016 by Ruth Holden

Rydyn ni wedi bod yn brysur y mis Hydref hwn! Dydd Iau, 6 Hydref, death ein Hymgynghorydd Ffydd y Crynwyr i Iâl a sgwrsio gyda myfyrwyr Addysg Grefyddol Safon Uwch y 6ed Dosbarth am Wythnos y Crynwyr 2016.  Dilynwyd hyn gan Gyfarfod byr ar gyfer...

Read More »

Page 2 of 212