Monthly archives for November 2016

Sesiwn Holi ac Ateb am Grefydd/Religion Q&A

Posted on November 24th, 2016 by Ruth Holden

Ddydd Llun, 21 Tachwedd, trefnodd y Gaplaniaeth sesiwn holi ac ateb gyda phobl o wahanol grefyddau gan gynnwys Bahá’í, Cristnogaeth, Hindwaeth, Islam, Iddewiaeth, a’r Crynwyr. Daeth myfyrwyr Safon Uwch Addysg Grefyddol i’r sesiwn ac roeddent wedi ysgrifennu rhestr wych o gwestiynau i’w gofyn i aelodau’r...

Read More »

Cystadleuaeth Llwybr Ffydd/Faith Trail Competition

Posted on November 24th, 2016 by Ruth Holden

Eleni, trefnodd Chloe (un o’n gwirfoddolwyr yn y Gaplaniaeth) Lwybr Ffydd o amgylch ein safle Iâl i nodi Wythnos Rhyng-Ffydd Roedd 2016.  Bu’n rhaid i’r myfyrwyr ddarganfod 8 symbolau crefyddol wedi’u cuddio ledled y safle, gan ddefnyddio codau QR a chliwiau.  Ymysg y lleoedd y...

Read More »

Arddangosfa Profiad o Fywyd Iddewig/Jewish Living Experience exhibition

Posted on November 24th, 2016 by Ruth Holden

Cynhaliodd Coleg Cambria arddangosfa Profiad o Fywyd Iddewig fel rhan o Wythnos Rhyng-Ffydd 2016. Daeth llawer o fyfyrwyr i weld yr arddangosfa yn ogystal â disgyblion ysgolion lleol i weld yr arddangosfa deithiol hon gan Fwrdd Dirprwyon Iddewon Prydain, sy’n addysgu’r cyhoedd ym Mhrydain am...

Read More »

Page 1 of 212