Monthly archives for June 2016

Ffeiriau Parch a’r Diwrnod Sgiliau Bywyd / Respect Fairs and Life Skills Day

Posted on June 24th, 2016 by Ruth Holden

Cynhaliwyd Ffair Barch yn Llysfasi ddydd Mercher 25 Mai.  Cynigiodd y Gaplaniaeth bedwar gweithgaredd gwahanol.  Roedd gennym fwrdd ‘pethau da’ gyda bwyd a llyfrynnau arno, a chornel gweddïau.  Roedd gennym fwrdd cwestiynau hefyd a oedd yn gofyn  “Pam ddylech chi barchu credoau crefyddol pobl eraill?”...

Read More »