Monthly archives for May 2016

Parti’r Gaplaniaeth / Chaplaincy Party

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden

Mae’n anhygoel credu bod pum mlynedd wedi mynd heibio ers sefydlu’r gaplaniaeth yng Nglannau Dyfrdwy. Yn ystod y cyfnod hwn mae’r tîm wedi cynyddu a gweithio gyda nifer fawr o fyfyrwyr ac fe wnaeth yr Adran Arlwyo waith ardderchog yn pobi cacennau bach a’u haddurno...

Read More »

Cacennau Bach y Gaplaniaeth / Chaplaincy Cupcakes

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden

I ddathlu 5ed pen-blwydd Tîm Caplaniaeth Glannau Dyfrdwy ac i dynnu sylw at Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, rhoddodd y Tîm Caplaniaid gacennau bach y gaplaniaeth (a wnaed gan adran arlwyo’r coleg), gyda’n eicon ‘gwrando, rhoi cymorth, gweddïo’ arnynt, i’r myfyrwyr, wrth ofyn iddynt ‘Beth sy’n...

Read More »

Ymwybyddiaeth Ofalgar / Mindfulness

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden

Dydd Iau 28 Ebrill, fel rhan o Ffair Lleihau Straen Coleg Cambria Iâl, cynhaliwyd sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ardal Sgiliau Hanfodol y CAD. Roedd croeso i staff a myfyrwyr ddod i’r sesiwn a gynhaliwyd gan Weinidog Rhyng-ffydd a oedd yn ymweld â’r coleg, Mae ymwybyddiaeth...

Read More »

Bagiau Nwyddau Ymlacio / De-stress goody bags

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden

Dydd Iau, 28 Ebrill, cynhaliwyd digwyddiad mawr Lleihau Straen yn Iâl. I baratoi ar gyfer y digwyddiad, roedd y Gaplaniaeth wedi pacio 100 o fagiau nwyddau lleihau straen i ddarparu i fyfyrwyr i’w helpu i leihau straen. Yn ddigon ffodus nid oedd pacio’r bagiau yn...

Read More »