Monthly archives for April 2016

Bod dan straen / Being stressed

Posted on April 20th, 2016 by Ruth Holden

  Ydych chi’n teimlo eich bod chi dan straen?  Mae llawer o bobl yn teimlo felly rŵan.  Mae’n amser pryderus o’r flwyddyn gyda’r arholiadau yn nesáu a’r  terfynau amser hynny’n eich rhoi chi dan bwysau.  Mae cymaint i’w wneud!  Ac mae’n rhaid iddo fod yn...

Read More »

Her y Garawys 2016 / Lent Challenge 2016

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden

  Roedd hi’n fis Ionawr ac roeddwn i’n barod am her. Teithio ar y bws roeddwn i pan feddyliais i am feicio o Wrecsam i Ynys Enlli, yn yr “…ugain mil o saint ym mraint y môr a’r genlli”, neu felly maen nhw’n ei ddweud. ...

Read More »

Y Pasg yng Ngholeg Cambria / Easter at Coleg Cambria

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden

I nodi’r Pasg, rhoddodd y caplaniaid wyau Pasg bach ystyrlon i’r myfyrwyr.  Roedd y rhain yn wyau wedi’u gwneud o siocled Masnach Deg ac roedd llyfryn bychan gyda phob wy yn dweud Stori’r Pasg. Cymerodd myfyrwyr Iâl, Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy ran mewn...

Read More »

Ffair Barch / Respect Fair

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden

  Dydd Iau 17 Mawrth 2016, cynhaliwyd Ffair Barch yn Iâl, digwyddiad a gafodd ei ysbrydoli a’i drefnu gan fyfyrwyr. Roedd gan y Gaplaniaeth rai gweithgareddau yn y ffair, gan gynnwys Bwrdd Cwestiynau a oedd yn gofyn “Pam ddylech chi ddangos parch at gredoau crefyddol...

Read More »