Monthly archives for March 2016

Lent

Posted on March 10th, 2016 by Ruth Holden

Ar 1 Mawrth 2016, cynhaliodd y Gaplaniaeth a’r Undeb Cristnogol stondin Grawys ar gampws Iâl.  Cafodd y stondin ei gosod y tu allan i’r ffreutur.  Roedd bwrdd arni gyda’r cwestiwn, “Beth fyddech chi’n rhoi gorau iddo petaech yn gallu (ar gyfer y Grawys).”  Roedd croeso...

Read More »

St David’s Day / Dydd Gŵyl Dewi

Posted on March 10th, 2016 by Ruth Holden

Buodd  y Gaplaniaeth wrthi’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth y 1af. Yng Nglannau Dyfrdwy gadawodd Y Barchedig Sally Baird taflenni yn holi  wrth fyfyrwyr ‘beth yw’r pethau bychain sy’n gwneud gwahaniaeth yn eich bywyd?’ Roedd yna nifer o atebion, gan gynnwys prydau parod, tywydd...

Read More »