Monthly archives for February 2016

Erthygl y Grawys/Lent article

Posted on February 3rd, 2016 by Ruth Holden

Bu cryn drafod yn ddiweddar ynglŷn â cheisio gosod dyddiad penodol ar gyfer Y Pasg. Nid yw hyn yn destun newydd, rwyf wedi clywed trafodaeth am yr un peth ers blynyddoedd, ac yn wir, cafodd ddeddfwriaeth ei phasio gan y Senedd mor hir yn ôl...

Read More »

Ffeiriau Gweithgareddau / Re-Activities Fest

Posted on February 2nd, 2016 by Ruth Holden

  Cynhaliwyd Ffair Gweithgareddau yng Nglannau Dyfrdwy ddydd Mawrth 26 Ionawr.  Roedd yn gyfle arall i’r gaplaniaeth hyrwyddo ei wasanaeth.  Roedd gan y Barchedig Sally Baird stondin yno i ofyn ‘beth yw eich gobeithion a’ch pryderon ar gyfer 2016?’.  Roedd yn galonogol gweld bod rhagor...

Read More »

Diwrnod Cofio’r Holocost/Holocaust Memorial Day

Posted on February 2nd, 2016 by Ruth Holden

  I nodi Diwrnod Cofio’r Holocost (HMD), siaradodd Tim Feak â myfyrwyr Iâl a Glannau Dyfrdwy ddydd Mawrth a dydd Iau.  Siaradodd am sut effeithiodd yr Holocost ar ei deulu a sut cafodd pobl eu dad-ddyneiddio; gwersi y dylem eu cofio heddiw.  Ar ddiwrnod y...

Read More »