Monthly archives for January 2016

Y Nadolig yng Ngholeg Cambria / Christmas at Coleg Cambria

Posted on January 7th, 2016 by Ruth Holden

Y Nadolig yng Ngholeg Cambria Yng Nglannau Dyfrdwy Creodd y Barchedig Sally Baird glychau lliwiau gwahanol ac roedd myfyrwyr yn eu haddurno gyda sticeri lliwgar. Cafodd y cylchau wedyn eu hongian ar goeden Nadolig y Gaplaniaeth i greu trefniant Nadoligaidd hyfryd tu ôl i’r ddesg...

Read More »