Monthly archives for November 2015

Adfent/Advent

Posted on November 30th, 2015 by Ruth Holden

Yn y cyfnod cyn y Nadolig (mae’r eglwys yn galw’r cyfnod hwn yn ADFENT),  yn y blynyddoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gofyn i fyfyrwyr beth mae’r Nadolig ei olygu iddyn nhw.  Yr ateb mwyaf poblogaidd yw bod gyda theulu a ffrindiau a chael...

Read More »

Dydd y Cadoediad 2015/Armistice Day 2015

Posted on November 27th, 2015 by Ruth Holden

Creodd myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol a myfyrwyr Blodeuwriaeth, lwybr helyg hardd yn Llaneurgain gan glymu pabïau coch ar ei hyd ar gyfer Dydd y Cadoediad. Cynhaliodd y Parchedig Robin Fox wasanaeth byr yn dilyn y tawelwch cymunedol yn y ffreutur a’r cyntedd.  Yn dilyn hynny...

Read More »

Wythnos Ryng-ffydd 2015/Inter Faith Week 2015

Posted on November 27th, 2015 by Ruth Holden

Eleni, cynhaliwyd yr Wythnos Ryng-ffydd o’r 15fed i’r 21ain o Dachwedd a bu’r Tîm Caplaniaeth yn nodi’r cyfnod mewn nifer o wahanol ffyrdd ledled y coleg. Yn Iâl cafwyd arddangosfa o arteffactau crefyddol yn y Llyfrgell, gan gynnwys dol Bwdha, copi o sgroliau’r Tora, cardiau...

Read More »

Gweithred o Garedigrwydd ar Hap / Random Act of Kindness

Posted on November 19th, 2015 by Ruth Holden

Dathlwyd Wythnos Gweithred o Garedigrwydd ar Hap ar rai o’r campysau yn rhwng dydd Llun 5 Hydref a dydd Gwener 9 Hydref.  Gwahoddwyd y myfyrwyr i gyflawni’r weithred o garedigrwydd i rywun arall bob dydd ac ysgrifennu amdanynt ar bapur post-it a’u harddangos yn y...

Read More »

Diwrnod Heddwch 2015 / Peace Day 2015

Posted on November 2nd, 2015 by Ruth Holden

Diwrnod Heddwch 2015 Buom ni’n dathlu Diwrnod Heddwch ar bob campws, ddydd Llun 21 Medi.  Bu’r myfyrwyr yn gwneud colomennod origami yn Llaneurgain.  Ysgrifennwyd negeseuon heddwch ar y colomennod origami yng Nglannau Dyfrdwy a bu myfyrwyr Iâl yn gwneud cadwyn heddwch gyda’r negeseuon ac addewidion...

Read More »