Monthly archives for September 2015

Ffeiriau Gweithgareddau/ Activities Fest

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden

Cafodd y Tîm Caplaniaid amser gwych yn cyfarfod myfyrwyr ar draws pum safle’r coleg yn ystod y Ffeiriau Gweithgareddau. Mi gawson ni gwestiynau gwirioneddol ddiddorol yn ein gweithgarwch: ‘Pa gwestiwn fyddech chi’n ei ofyn i Dduw?’  Gofynnon ni hefyd: ‘Beth yw’r blociau adeiladu yn eich...

Read More »

An Act of Kindness every day

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden

It all started over a year ago. Exams were looming, everyone was stressed, teachers as well as students. A conversation started – What could help everyone to de-stress? Something needed to happen in college to distract people a little bit from all the pressure, bring...

Read More »

Gweithred Garedig bob dydd

Posted on September 28th, 2015 by Ruth Holden

Gweithred Garedig bob dydd Dechreuodd y cyfan dros flwyddyn yn ôl. Roedd yr arholiadau ar y gorwel, roedd pawb dan straen, yr athrawon yn ogystal â’r myfyrwyr. Dechreuwyd sgwrsio – Beth fyddai’n gallu helpu pawb i gael gwared ar straen? Roedd angen i rywbeth ddigwydd yn y...

Read More »

New Beginnings

Posted on September 2nd, 2015 by Ruth Holden

Every new beginning comes from some other beginning’s end. (– Seneca). So said the wise man 2000 years ago. How many new beginnings have you had? When you were born – that was an important one! When you first went to school, when you moved...

Read More »

Dechreuadau Newydd

Posted on September 2nd, 2015 by Ruth Holden

Mae pob dechreuad newydd yn dod o ddiwedd rhyw ddechreuad arall. (– Seneca).   Dyna a ddywedodd y dyn doeth 2000 o flynyddoedd yn ôl. Faint o ddechreuadau rydych chi wedi’u cael?  Roedd pan gawsoch chi eich geni yn ddechreuad pwysig!  Pan aethoch chi i’r ysgol...

Read More »