Monthly archives for April 2015

Cyngor ynglŷn â Straen Arholiadau 2/ Advice About Exam Stress 2

Posted on April 23rd, 2015 by Ruth Holden

Roedd y Gaplaniaeth yng nghyntedd campws Glannau Dyfrdwy yn tynnu sylw at broblem straen arholiadau ….. roedd y peli straen yn arbennig o boblogaidd gyda staff a myfyrwyr fel ei gilydd.  Bydd myfyrwyr Safon Uwch yn derbyn eu bagiau nwyddau lleddfu straen cyn bo hir….. diolch i...

Read More »

Straen Arholiadau

Posted on April 16th, 2015 by Ruth Holden

Mae straen arholiadau yn real iawn i’r rhai sy’n ei brofi …..rydyn ni’n disgwyl rhywfaint o straen, ond mae’r problemau yn codi pan na fydd yn bosibl rheoli’r straen a’i fod yn dechrau effeithio ar eich iechyd cyffredinol.  Mae nifer o awgrymiadau y gallwch eu...

Read More »

Cyngor ynglŷn â Straen Arholiadau

Posted on April 16th, 2015 by Ruth Holden

Bydd y Gaplaniaeth ym mhrif gyntedd Campws Glannau Dyfrdwy gyda chyngor am straen arholiadau a rhoddion am ddim 21 Ebrill a  6 Mai.  Rydym ar gael hefyd petaech angen sgwrs a rhywfaint o anogaeth. Bydd bagiau straen gyda nifer o nwyddau am ddim ar gael...

Read More »

Advice About Exam Stress

Posted on April 13th, 2015 by Ruth Holden

Chaplaincy will be in the main foyer at Deeside campus with advice about exam stress and freebies to give away on April 21st and May 6th. We are also available should you just need a chat and a bit of encouragement. Stress bags with an...

Read More »

Exam Stress

Posted on April 13th, 2015 by Ruth Holden

Exam stress is very real for those who experience it…..we expect some level of stress but the problems arise when the stress becomes unmanageable and starts to affect your general health. There are many tips you can follow….take plenty of work breaks, eat healthily, take...

Read More »