Newyddion/News

Ffeiriau Adnewyddu Sgiliau/Refresher Fairs

Posted on February 16th, 2017 by Ruth Holden

Cafodd y Tîm Caplaniaid amser gwych yn cyfarfod myfyrwyr ym mhob Ffeiriau Adnewyddu Sgiliau ledled y coleg.  Cynhaliwyd nifer o weithgareddau amrywiol, gan gynnwys ‘cyfarfod a chyfarch’, hysbysebu’r sgyrsiau Diwrnod Cofio’r Holocost, hysbysebu’r llwybr ffydd, cynnal rhai gweithgareddau gyda’r  Undeb Cristnogol a gofyn y cwestiwn...

Read More »

Cystadleuaeth poster / Poster Competition

Posted on February 16th, 2017 by Ruth Holden

Cynhaliodd y Gaplaniaeth gystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr TG Iâl ym mis Rhagfyr i ddylunio poster a oedd yn tynnu sylw at fannau o fyfyrdod a gweddi ar draws Coleg Cambria. Dyma’r poster. Llongyfarchiadau i Przemyslaw Swiech am ddylunio’r poster buddugol. The Chaplaincy ran a competition...

Read More »

Rhagfyr/December

Posted on December 12th, 2016 by Ruth Holden

Mae Rhagfyr wedi bod yn fis prysur! Cynhaliwyd gwasanaeth carolau yng Nglannau Dyfrdwy ddechrau mis Rhagfyr.  Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Barchedig Sally Baird gyda ‘Brass from the Pass’ yn cyfeilio. Roedd yn amser cinio pleserus iawn. Yn ddiweddarach, gosodwyd bwrdd yn ymyl ddesg y...

Read More »

Nadolig/Christmas 2016

Posted on December 7th, 2016 by Ruth Holden

By Rev Martin Batchelor   I d dweud y gwir, dwi ddim yn hoffi’r Nadolig rhyw lawer ..! Dyna beth ddywedodd un myfyriwr wrtha i  yn ddiweddar.  Roedden ni’n cael un o’r sgyrsiau arferol hynny am fywyd yn y coleg yr adeg hon o’r flwyddyn...

Read More »

Page 5 of 12« First...3456710...Last »