Newyddion/News

Pythefnos Masnach Deg 2017/ Fairtrade Fortnight 2017

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Ar ddechrau Pythefnos Masnach Deg cynhaliwyd dwy gystadleuaeth pêl droed, un yng Nglannau Dyfrdwy ac un yn Iâl.  Cyn dechrau’r gêm, siaradodd Ann â’r myfyrwyr ynghylch sut mae peli troed Masnach Deg yn cael eu cynhyrchu a faint o waith sydd ei angen i’w gwneud....

Read More »

Lle i Berthyn Iddo / A place to belong…

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Ar ôl y sgwrs yng Nglannau Dyfrdwy, daeth y Parchedig Sarah Hildreth-Osborni ymweld â Safle Iâl ddydd Iau i ddangos y ffilm fer “All One in Christ” ar gyfer Mis Hanes LHDT a thrafod ei phrofiadau yn yr eglwys. Yn dilyn hynny, gofynnodd staff a...

Read More »

Dydd San Ffolant yng Nglannau Dyfrdwy / Valentine’s Day at Deeside

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Gan/By Rev Sally Baird Dathlwyd Dydd San Ffolant gan y Gaplaniaeth yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy drwy wahodd y Parchedig Sarah Hildreth-Osborn i gyflwyno’r ffilm fer “All One in Christ” i fyfyrwyr yn y Parth Dysgu. Mae’r ffilm, a gafodd ei chreu gan Trawsnewid Agwedd Cymry,...

Read More »

Page 5 of 14« First...3456710...Last »