Newyddion/News

Helfa Wyau Pasg / Easter Egg Hunt

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Yn Iâl roedd gennym ddwy helfa Wyau Pasg dros gyfnod y Pasg. Roedd yr helfa gyntaf yn ymwneud â dod o hyd i chwech o wyau ar draws y campws i gyd, gyda phob un yn cynnwys cliw a gwybodaeth am ŵyl grefyddol sy’n digwydd...

Read More »

Y Grawys yng Nglannau Dyfrdwy / Lent at Deeside

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Penderfynodd y Gaplaniaeth y dylem wneud rhywbeth gwahanol ar gyfer y Grawys. Yn hytrach nag ymwrthod â rhywbeth, penderfynwyd y byddem yn gwneud gweithred garedig naill, neu’n rhoi rhywbeth, naill ai ar lafar neu mewn gweithred i aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog efallai ....

Read More »

Gwyliau’r Gwanwyn / Festivals During Spring Time

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Ar 22 Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad o’r enw Gwyliau’r Gwanwyn yn 6ed Glannau Dyfrdwy. Daeth 50+ o fyfyrwyr sy’n astudio Bagloriaeth Cymru iddo.  Dangoswyd ffilm am Holi (gŵyl Hindŵaidd) ac yna dangosodd grŵp Ffydd Baha’i lleol i’r gynulleidfa sut roeddent yn croesawu’r Flwyddyn Newydd. Roedd hyn...

Read More »

Sgwrs Crefydd a Gwyddoniaeth / Faith and Science Talk

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Gan/By Rev Will Marshall Ym mis Mawrth, siaradais ag aelodau Cymdeithas Gwyddoniaeth y coleg ar y testun ‘Gwyddoniaeth a Ffydd’.  Fel ficer gyda gradd meistr mewn Ffiseg, rwyf yn perthyn i’r ddwy ochr, ac mae’r pwnc hwn wedi bod o ddiddordeb i mi am amser...

Read More »

Ymweld â Mosg/Mosque Visit

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Gan/By Jack Ar y 6ed o Fawrth, aeth criw o’r dosbarth Astudiaethau Crefyddol i’r Mosg yn Wrecsam. Daeth aelodau o Brifysgol Glyndŵr gyda nhw hefyd.  Cafodd y daith ei threfnu i esbonio i fyfyrwyr beth ydy Islam a beth mae Mwslimiaid yn wir gredu ynddo,...

Read More »

Page 4 of 14« First...2345610...Last »