Newyddion/News

Wythnos Iechyd Meddwl 2017/ Mental Health Week 2017

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden

Ffordd y Bers – gan y Parchedig Jonathan Hodgins   Wrth gwrs, ar fy ffordd i Ffordd y Bers ar gyfer y diwrnod Lleihau Straen, mae’r ffordd yn brysur, mae llinell o geir yn ceisio gadael y safle, a phan rydw i’n cyrraedd y maes...

Read More »

Straeon go iawn …Achub go iawn / Real Stories…A Real Rescue

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Dydd Mercher 5 Ebrill cawsom ein digwyddiad ‘Straeon go iawn … Achub go iawn’ yn Rendezvous. Dyma ddigwyddiad ar y cyd a gafodd ei gydlynu gan y Gaplaniaeth a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth. Rhannodd y myfyrwyr eu straeon bywyd go iawn ar y thema ‘achub’ neu...

Read More »

Y Pasg/ Easter

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Syrthiodd y dail ar y goeden yng Nglannau Dyfrdwy ac ymddangosodd bywyd newydd y Pasg. Yn yr un modd, bydd y gweithredoedd da fel y cafodd eu hysgrifennu ar y dail, yn dwyn ffrwyth.  Cafwyd hyd i lawenydd y Pasg hefyd yn yr wyau bach...

Read More »

Page 3 of 141234510...Last »