Newyddion/News

CYSTADLEUAETH FARDDONIAETH / POETRY COMPETITION

Posted on September 19th, 2017 by Ruth Holden

CYSTADLEUAETH FARDDONIAETH Mae’r Gaplaniaeth yn trefnu Cystadleuaeth Farddoniaeth sy’n agored i bob myfyriwr Coleg Cambria.   Thema’r gystadleuaeth farddoniaeth yw ‘RHYDDID’, i gyd-fynd â ‘Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol’ eleni.   Gellir ysgrifennu ceisiadau yn Gymraeg neu’r Saesneg a dylid eu hanfon drwy e-bost i chaplaincy@cambria.ac.uk erbyn 28 Medi (Diwrnod Barddoniaeth Cenedlaethol)...

Read More »

Diwrnodau Myfyrwyr Newydd/ New Student Days

Posted on August 29th, 2017 by Ruth Holden

Diwrnodau Myfyrwyr Newydd   Roedd y caplaniaid wedi mwynhau croesawu myfyrwyr newydd i Goleg Cambria yn ystod y Diwrnodau Myfyrwyr Newydd. Yn Iâl, roedd hysbysfwrdd gyda lluniau o ddigwyddiadau’r gorffennol, a’r cwestiwn ‘Beth yw eich gobeithion a’ch pryderon am y flwyddyn nesaf?’. Ysgrifennodd rhai myfyrwyr...

Read More »

Ymweld ag Eglwysi Wrecsam/ Visit to Wrexham Churches

Posted on August 29th, 2017 by Ruth Holden

Ymweld ag Eglwysi Wrecsam   Dydd Mercher 21 Mehefin, aeth grŵp o fyfyrwyr Addysg Grefyddol Safon Uwch o safle Iâl ar daith o eglwysi Wrecsam. Dechreuon nhw yn Eglwys Bresbyteraidd Trinity yn Stryd y Brenin, a dysgon nhw am draddodiadau’r eglwys a’r gwaith maen nhw’n...

Read More »

Gweithdai Cyfeillgar i Ddementia/Dementia Friendly Workshops

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden

Yn ystod y mis diwethaf, daeth y Parchedig Brian Harvey atom i gynnal Gweithdai Cyfeillgar i Ddementia gyda’n myfyrwyr yng Nglannau Dyfrdwy. Dywedodd un tiwtor bod yn sgwrs yn “ffordd fendigedig o egluro Dementia, a’r effaith mae’n gallu ei gael ar y teulu hefyd.” Roedd...

Read More »

Page 2 of 141234510...Last »