Newyddion/News

Gweithdai Cyfeillgar i Ddementia/Dementia Friendly Workshops

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden

Yn ystod y mis diwethaf, daeth y Parchedig Brian Harvey atom i gynnal Gweithdai Cyfeillgar i Ddementia gyda’n myfyrwyr yng Nglannau Dyfrdwy. Dywedodd un tiwtor bod yn sgwrs yn “ffordd fendigedig o egluro Dementia, a’r effaith mae’n gallu ei gael ar y teulu hefyd.” Roedd...

Read More »

Wythnos Iechyd Meddwl 2017/ Mental Health Week 2017

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden

Ffordd y Bers – gan y Parchedig Jonathan Hodgins   Wrth gwrs, ar fy ffordd i Ffordd y Bers ar gyfer y diwrnod Lleihau Straen, mae’r ffordd yn brysur, mae llinell o geir yn ceisio gadael y safle, a phan rydw i’n cyrraedd y maes...

Read More »

Straeon go iawn …Achub go iawn / Real Stories…A Real Rescue

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden

Dydd Mercher 5 Ebrill cawsom ein digwyddiad ‘Straeon go iawn … Achub go iawn’ yn Rendezvous. Dyma ddigwyddiad ar y cyd a gafodd ei gydlynu gan y Gaplaniaeth a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth. Rhannodd y myfyrwyr eu straeon bywyd go iawn ar y thema ‘achub’ neu...

Read More »

Page 2 of 131234510...Last »